Witamy w JELCZ Sp. z o.o.

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 09.04.2014r. zmianie uległa dotychczasowa nazwa Spółki z:

"JELCZ-KOMPONENTY" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

na

JELCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wyjaśniamy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zmiana nazwy Spółki nie wywołuje skutku w postaci zmiany podmiotu, który jest stroną zawartych już umów. Z tych też względów wszelkie umowy dotychczas zawarte przez "JELCZ-KOMPONENTY" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zachowują swoją ważność i nie wymagają w tym zakresie odrębnego aneksowania. To samo dotyczy wszystkich dotychczasowych danych teleadresowych Spółki, tj. adresu siedziby, numery KRS,NIP,REGON. Powyższe dane nie ulegają zmianie. Aktualne dokumenty rejestrowe potwierdzające nową nazwę można pobrać  TUTAJ

W celu usprawnienia przepływu informacji pomiędzy naszymi przedsiębiorstwami prosimy o uwzględnienie w Państwa systemach informatycznych dokonanej zmiany nazwy Spółki i wystawienie wszelkich dokumentów na nową, właściwą nazwę, tj.

JELCZ  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

lub zamiennie

JELCZ Sp. z o.o.

 


JELCZ Sp. z o.o.  została wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej w dniu 30.11.2000r. pod nazwą "Komponenty Jelcz". Działalność gospodarczą rozpoczęła 1 lipca 2001r.

Spółka powstała w wyniku przekształceń kapitałowych Zakładów Samochodowych JELCZ S.A., producenta znanych w Polsce autobusów, samochodów ciężarowych i samochodów pożarniczych marki JELCZ.

JELCZ Sp. z o.o. jest właścicielem praw do marki JELCZ, wszystkich znaków towarowych oraz całości praw do dokumentacji technicznej i produkcji pojazdów marki JELCZ wytworzonych począwszy od 1952r.

 Przedmiotem działalności Spółki jest:

  • marketing,rozwój, techniczne przygotowanie, produkcja i sprzedaż samochodów ciężarowych marki JELCZ
  • produkcja i sprzedaż części zamiennych do pojazdów użytkowych marki JELCZ,
  • marketing, techniczne przygotowanie, produkcja i sprzedaż usług dla:

             - rynku producentów pojazdów użytkowych kołowych i szynowych,

             - producentów maszyn, urządzeń dla rolnictwa i budownictwa,

             - producentów sprzętu AGD i sprzętu elektrotechnicznego

W 2007r. Spółka uzyskała koncesję nr B001/2007 na wytwarzanie i obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym (na 50 lat).

W październiku 2012r. Spółka uzyskała uprawnienia do wytwarzania w zakresie montażu żurawi przenośnych i urządzeń technicznych do manipulacji kontenerami (hakowych systemówzaładowczych) zamontowanych na uzbrojeniu i sprzęcie wojskowym SZ RP-DECYZJA NR 4U70-01/WDT/UTB/12 SZEFA WOJSKOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO Z 12.10.2012r. 

Obecnie zatrudniamy ponad 470 pracowników, z czego 76% stanowią pracownicy w produkcji.
Dysponujemy maszynami CNC do obróbki mechanicznej metali i obróbki tłocznej blach, wykwalifikowaną kadrą oraz prawie 60 letnim doświadczeniem w branży samochodowej i metalowej.
Klientom gwarantujemy spełnienie oczekiwań dotyczących jakości produktów i usług oraz warunków ich pozyskania.

 

  

 

 

© 2001 - 2015 JELCZ Sp. z o.o. All rights reserved. created by WROgroup.pl